fbpx

Projekty UE

Tytuł projektu: „Stworzenie projektu wzorniczego linii opakowań do nowych produktów UMAM.”

Wartość całkowita projektu: 387 450,00 zł

Wartość dofinansowania: 267 750,00 zł

Cele i efekty projektu:

Cel główny projektu zakłada stworzenie projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożona zostanie linia opakowań do nowych produktów w postaci rzemieślniczych wyrobów czekoladowych wraz z user experience zakupu, rozpakowywania i konsumpcji. Projekt ma na celu opracowanie spójnej i kompleksowej identyfikacji nowopowstałej linii opakowań, która odróżni ją od innych, podobnych produktów, z uwzględnieniem jego ekologicznego, biodegradowalnego charakteru. Ponadto, dzięki realizowanym w ramach projektu działaniom, zakłada się: pozyskanie nowych kanałów dystrybucji poprzez sklepy i dystrybutorów w kraju, zwiększenie geograficzne rozpoznawalności marki UMAM na całą Polskę, wzmocnienie pozycji marki UMAM jako eksperta w dziedzinie cukiernictwa i lidera branży czekoladowej, osiągnięcie efektów skali, wypromowanie UMAM jako producenta wykorzystującego ekologiczne technologie produkcji oraz opakowań, działającego na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności.